Partnerstvo

Unapređenje medijacije u R. Srbiji

Jedan od značajnih koraka u podsticanju  primene medijacije u R. Srbiji je  zajednićki usvojeno Uputstvo za unapređenje medijacije u R. Srbiji od strane Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde juna meseca tekuće godine. Usvojen dokument je prvi ovakve vrste zajednički donet od strane tri relevantna državna tela i nesumnjivo pokazuje opredeljenost države […]

medijacija

Medijacija u sporovima male vrednosti

Medijacija kao alternatnivni  način rešavanja sporova je veoma pogodna između ostalih sporova i u sporovima male vrednosti, a to su u smislu odredbi Zakona o parničnom postupku (Sl. glasnik RS br. 72/2011) sporovi  u kojima se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi dinarsku protivvrednost od 3000,00 Eur-a po srednjem kursu NBS na dan […]

tribina medijatora o medijaciji

U Novom Sadu održana javna tribina „Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanja sukoba“ i edukacija medijatora

Javna tribina „Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanja sukoba“, koja za cilj ima promociju vansudskih načina rešavanja sukoba u kome neutralan i nepristrasan medijator pomaže stranama u sukobu da postignu međusobno prihvatljivo rešenje, održana je danas u Skupštini AP Vojvodine. Organizator tribine je Nacionalno udruženje medijatora Srbije, a učesnicima današnjeg skupa obratio se […]