medijacija bez taksi

Medijacija bez sudske takse!

Ministarstvo pravde stimulisaće posredovanje i kroz finansijske olakšice. Stranke brže rešavaju sporove nego kod suđenja

DA bi unapredilo primenu posredovanja u rešavanju sporova, Ministarstvo pravde planira da izmeni Zakon o sudskim taksama, i tako pruži finansijski podsticaj medijaciji, saznaju “Novosti”. Zasad se razmišlja da li bi se išlo na oslobađanje od sudskih troškova ili umanjenje kada se spor rešava na ovaj način – odnosno da li bi se za medijaciju uopšte plaćale sudske takse, ili bi one bile minimalne.

Takođe, unapređenje medijacije je planirano i kroz kontinuiranu obuku posrednika medijatora, obuku sudija i advokata, stvaranje posebnih programa u okviru sudova i široku javnu kampanju.

Od izuzetne je važnosti da stranke i njihovi punomoćnici razviju svest o prednostima različitih postupaka, da lako mogu da utvrde koji je najpogodniji za rešavanje njihovog slučaja, kao i da lako mogu da identifikuju osobe i organizacije od poverenja kojima da se okrenu radi rešavanja spora – kažu u Ministarstvu pravde.

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova počeo je da se primenjuje 1. januara 2015, a u drugom kvartalu te godine izdate su dozvole prvim medijatorima. Trenutno su 392 osobe upisane u registar posrednika, od kojih 187 sa područja Beograda. Od početka sprovođenja obuke za posrednike, zaključno sa 20. septembrom, 283 polaznika su prošla osnovnu obuku. Specijalizovane obuke su se ukupno sprovele sedam puta, sa ukupno 132 polaznika.

Prednosti medijacije u odnosu na parnicu su, između ostalog, da se bržim putem dolazi do rešavanja spora, da medijator, svojim iskustvom i obučenošću da postavlja prava pitanja, pomaže strankama da dođu ro rešenja koja im se ne bi javila kao mogućnost prilikom pukog pregovaranja, ali ni u sudskom postupku, zbog omeđenosti procesnim zakonima. Sporazum kojim se spor rešava u postupku medijacije je poverljiv, a po slovu novog zakona, bez pokretanja sudskog postupka posredovanje predstavlja izvršni naslov (pod uslovom da potpise na sporazumu overe javni beležnik ili sud), te se može i prinudnim putem izvršiti, što doprinosi ozbiljnosti čitavog postupka.

Osim toga, postupak je znatno jeftiniji, te je rešavanje spora tim putem, u poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka, u zavisnosti od vrednosti spora, jeftinije od 35 do 60 odsto.

– U Srbiji, dosadašnji rezultati primene zakona i broj predmeta koji se rešavaju alternativnim metodama još nisu zadovoljavajući, pre svega zbog odsustva sistemskih mera svih relevantnih institucija i organa, kojima će se stati iza posredovanja – kažu u Ministarstvu pravde, i dodaju da će učiniti sve da se takvo stanje promeni.

EVROPSKA TENDENCIJA 

EVROPSKA komisija za efikasnost pravosuđa zaključila je u Izveštaju o evropskim pravosudnim sistemima, iz oktobra, da je tendencija da se upotreba alternativnih metoda rešavanja sporova promoviše i podstiče u Evropi. Oni su danas najrazvijeniji u SAD.

izvor: Novosti

Posted in Vesti.