medijacija

Medijacija u sporovima male vrednosti

Medijacija kao alternatnivni  način rešavanja sporova je veoma pogodna između ostalih sporova i u sporovima male vrednosti, a to su u smislu odredbi Zakona o parničnom postupku (Sl. glasnik RS br. 72/2011) sporovi  u kojima se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi dinarsku protivvrednost od 3000,00 Eur-a po srednjem kursu NBS na dan podnošenja tužbe, odnosno sporovi  u kojima se tužbeni zahtev ne odnosi na potraživanje u novcu, a tužilac je u tužbi naveo da pristaje da umesto ispunjenja određenog zahteva primi određeni novčani iznos koji ne prelazi gore navedeni iznos, kao i sporovi u kojima predmet tužbenog zahteva nije novčani iznos, a vrednost predmeta spora koju je tužilac u tužbi naveo ne prelazi isti iznos. To su svi oni slučajevi kada se sudi zbog novčanih dugova i pokretnih stvari.

U sporove male vrednosti ne spadaju:

  • radni sporovi,
  • sporovi  o nepokretnostima i
  • sporovi zbog smetne državine.

Nesumnjivo sporovi male vrednosti opterećuju sudove i iz istih se evidentira znatan broj nerešenih predmeta što rezultira nezadovoljstvom stanaka na rad pravosudnih organa   i najvećim brojem pritužbi građana  upravo na suđenja van razumnog roka.

Medijacija kao alternativni način rešavanja sporova je veoma pogodna i primerena kod rešavanja sporova male vrednosti, na koju bi iz sudnica  mogle direktno da upućuju sudije, s obzirom da bi se kroz efikasan postupak medijacije koji vode licencirani medijatori  mirnim putem rešavali sporovi bez nepotrebnih troškova po strane u sporu i bez nepotrebnog trošenja vremena (pri čemu ne treba zanemariti ni činjenicu da protok vremena stranama u sporu -dužnicima  nije saveznik zbog obračuna i pripisa zateznih kamata).

Na taj način – medijacijom kao dobrovoljnim, bržim i jeftinijim oblikom alternativnog rešavanja sporova moglo bi se pomoći kako, sudovima u smanjenju  navedenih  sporova – predmeta po sudnicama, tako i građanima da efikasnije, neformalnije, humanije i manje stresno reše spor mirnim putem, a da pri tom ne odustaju od svojih potraživanja koja generalno nisu velika, ali su stranama u sporu veoma važna.

Svakako na ovaj način bi se i afirmisala i popularizovala  medijacija  sa svim svojim prednostima i vrednostima koje ovaj postupak čini osobenim kao i uloga samih medijatora u ovom postupku.

 

 

Posted in Blog and tagged .