Prvi put medijacijom rešen spor u žalbenom postupku

U Info-službi za podršku alternativnom rešavanju sporova stranke postigle dogovor, iako su se obe žalile na donetu presudu, što je prvi takav slučaj u srpskoj pravosudnoj praksi

Da se dogovorom, odnosno postupkom medijacije mogu rešiti i komplikovani sudski sporovi i da se rešenja mogu pronaći bez dugog procesa i velikih troškova, pokazuje najnoviji, ali veoma specifičan slučaj iz Palate pravde u Nišu. U Info-službi za podršku alternativnom rešavanju sporova dogodilo se da je medijacijom rešen sudski predmet u kojem je već bila doneta presuda i koji je bio u fazi žalbenog postupka.

Proces je vođen po tužbi niške stambene zgrade, kao pravnog lica, čija je Skupština stanara pre nekoliko godina donela odluku da se povede postupak za iseljenje porodice koja u istom objektu koristi stan – adaptiranu vešernicu, ali koja ne plaća dogovorenu kiriju i troškove. Stambena zgrada je tražila da ova porodica nadoknadi velika dugovanja prema Skupštini stanara za višegodišnje korišćene prostora i da se hitno iseli iz prepravljenih zajedničkih prostorija kako do sada napravljena šteta i dugovanja ne bi bili još veći. Korisnik stana, koji nije plaćao dogovoren zakup i troškove, na tužbu je odgovorio protivtužbom tražeći da se na sudu poništi odluka Upravnog odbora Skupštine stanara, kojom se traži njegovo iseljenje.

Postupak pred Osnovnim sudom u Nišu, po tužbi i protivtužbi vođen je više od dve godine, od početka 2016. godine, da bi prošlog proleća bila doneta presuda – prihvaćena je tužba tužioca – stambene zgrade, da se porodica iseli i da nadoknadi troškove. Na tu sudsku presudu tužena porodica se žalila Apelacionom sudu u Nišu.

Potpuno iznenada bez obzira na to što je već pokrenut žalbeni postupak na prvostepenu presudu, nedavno su se obe strane u ovom postupku, i tužilac – stambena zgrada, i tužena porodica obratile preko svojih pravnih zastupnika Info-službi za podršku alternativnom rešavanju sporova. I ceo spor rešen je za nekoliko sati.

Održana je samo jedna sesija. Pred medijatorom Milicom Zlatković i koordinatorom u ovoj službi Sanjom Kostić sukobljene strane postigle su dogovor – porodica je prihvatila da se iseli, a predstavnici Skupštine stanara odrekli su se naplate štete, odnosno novčane nadoknade do sada napravljenih troškova neplaćanjem kirije i drugog.

Njihov medijacijski dogovor je u stvari pravosnažno rešenje celog sudskog spora, overen je kod notara i više neće biti daljeg sudskog postupka. Samim tim neće biti ni dodatnih troškova u rešavanju žalbi na sudu višeg stepena, za eventualna nova suđenja i ročišta, za advokate… Još jednom je dokazano koliko je postupak medijacije efikasniji u rešavanju sporova, i mnogo jeftiniji.

Kako nam je rečeno u Info-službi za podršku u alternativnom rešavanju sporova u Palati pravde u Nišu (gde su Osnovni i Viši sud) od početka godine medijacijom je rešeno i završeno više od 50 sudskih sporova, odnosno predmeta i sudskih postupaka. Posebno se naglašava da svakodnevno u Info-službu stiže sve više zahteva za ovakvo, mirno rešavanje sporova.

izvor: Politika

Posted in Vesti and tagged , .