Srbija u Singapuru potpisala Konvenciju o medijaciji

Srbija je na skupu u Singapuru potpisala Konvenciju UN o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom (mirno rešavanje sporova prim.aut.) saopštilo je Ministarstvo pravde.

Singapurska Konvencija o medijaciji je instrument koji olakšava međunarodnu privrednu saradnju uz medijaciju kao alternativan i efikasana način rešavanja sporova, čije je izvršenje moguće u svim državama koje su ratifikovale tu konvenciju.

Konvenciju je danas u Singapuru potpisalo 46 država sveta, medju kojima i SAD, Kina, Turska, Indija, a u ime Srbije potpisao je državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.

Istakao je da je Srbija teži većoj stabilnosti i predvidivosti međunarodnih trgovinskih transakcija, a da će potpisivanje Konvencije doprineti i ekonomskom jačanju Srbije, poboljšanju uslova poslovanja i podstaći strana ulaganja.

Na svečanosti potpisivanja u Singapuru bili su delegati više od 70 država i organizacija, uključujući i Evropsku uniju.

Organizovana je i Singapurska nedelja medijacije, koja okuplja preko 1.500 delegata; visokih državnih zvaničnika, predstavnika UN i drugih organizacija, vodećih medijatora, privrednika, pravnika, predstavnika akademske zajednice.

Posted in Vesti and tagged , .