Prvi put medijacijom rešen spor u žalbenom postupku

U Info-službi za podršku alternativnom rešavanju sporova stranke postigle dogovor, iako su se obe žalile na donetu presudu, što je prvi takav slučaj u srpskoj pravosudnoj praksi Da se dogovorom, odnosno postupkom medijacije mogu rešiti i komplikovani sudski sporovi i da se rešenja mogu pronaći bez dugog procesa i velikih troškova, pokazuje najnoviji, ali veoma […]