Komora medijatora Srbije

Međunarodna konferencija „Zašto privreda treba da se odlučuje za medijaciju“

Posle dugog perioda izvesnog zatišja i  na polju posredovanja/medijacije a usled  pandemije Covid-a 19, dana  03. mart 2022.god u 12č u organizaciji Privredne komore Srbije, održana je  veoma značajna i korisna međunarodna konferencija pod nazivom “Zašto privreda treba da se odlučuje za medijaciju“. Konferenciji se  pored prisustva i in live, moglo pristupiti   i on line, […]