Komora medijatora Srbije

Međunarodna konferencija „Zašto privreda treba da se odlučuje za medijaciju“

Posle dugog perioda izvesnog zatišja i  na polju posredovanja/medijacije a usled  pandemije Covid-a 19, dana  03. mart 2022.god u 12č u organizaciji Privredne komore Srbije, održana je  veoma značajna i korisna međunarodna konferencija pod nazivom “Zašto privreda treba da se odlučuje za medijaciju“. Konferenciji se  pored prisustva i in live, moglo pristupiti   i on line, […]

Veliki korak ka unapređenju medijacije u R. Srbiji

Početkom ove godine Ministarstvo pravde R. Srbije  formiralo je Radnu grupu za izmenu i dopunu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, a sve u nastojanju unapređenja uslova za sprovođenje medijacije u Srbiji. Radna grupa od 17 stručnjaka (profesora, advokata, sudija, medijatora)  bi trebala da o kraja juna meseca ove godine iznese veoma ambiciozan zadatak  odnosno, […]

Bankarstvo između medijacije i digitalizacije

U organizaciji Udruženja banka Srbije na Paliću je 14. i 15. marta održano tradicionalnom savetovanju pravnika zaposlenih u bankama pod zanimljivim nazivom “Bankarstvo između medijacije i digitalizacije”. Ova prilika iskorišćena je za dodatn opromovisanje medijacije kao efikasnog i jednog od eknomski najisplativijih oblika rešavanja sporova. Takođe, na skupu su obrađene i druge aktuelne teme iz oblasti […]

finansijske usluge

Medijacija u oblasti finansijskih usluga

Početkom novembra u Narodnoj banci Srbije održana je konferencija “Medijacija u oblasti finansijskih usluga” u okviru zajedničke inicijative Ministarstva pravde R Srbije i Narodne banke Srbije za pokretanje strateškog pristupa unapređenju primene medijacije u našoj zemlji. Na konferenciji se razgovaralo o važnim pitanjima podsticanja medijacije u oblasti finansijskih usluga kroz predavanja eminentnih medijatora iz SAD […]

U Udruženju banaka Srbije uspešno održan skup pod nazivom “Medijacija”

U Udruženju banaka Srbije je 21. decembra 2018. godine uspešno održan skup pod nazivom “Medijacija” na kome su predstavnicima banaka predstavljene sve relevantne informacije o postupku medijacije, postojeći i budući pravni okvir, pozitivni primeri iz EU i SAD, prednosti medijacije, mogućnost izvršivosti poravnanja u kontekstu medijacije, pozitivni primeri sprovedenih medijacija sa bankama iz prakse i […]

Prvi put medijacijom rešen spor u žalbenom postupku

U Info-službi za podršku alternativnom rešavanju sporova stranke postigle dogovor, iako su se obe žalile na donetu presudu, što je prvi takav slučaj u srpskoj pravosudnoj praksi Da se dogovorom, odnosno postupkom medijacije mogu rešiti i komplikovani sudski sporovi i da se rešenja mogu pronaći bez dugog procesa i velikih troškova, pokazuje najnoviji, ali veoma […]

konferencija

Institut medijacija i na okruglom stolu – Udruženju banka Srbije

Nakon „Nedelje medijacije“ u R. Srbiji  od  23. do 27. oktobra,  u prostorijama Udruženja banka Srbije dana  30.10.2017.godine, na simboličan način je podržana i produžena Nedelja medijacije u cilju afirmacije medijacije kao alternativnog načina rešavanja sporova. Upriličeno je stručno okupljanje predstavnika poslovnih banaka na temu “Upravljanje prigovorima klijenata, iskustva, praksa, problemi i izazovi“, na kojem je […]

medijacija

Nedelja medijacije u R. Srbiji

U period od 23. do 27. oktobra ove godine održaće se u R. Srbiji “ Nedelja medijacije”, kao deo širih aktivnosti u okviru Nacionalne strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, kako bi se promovisala i podržala  medijacija kao alternativni način rešavanja sporova. U “Nedelji medijacije” medijatori, prethodno prijavljeni kao učesnici pilot […]

Podstaći primenu medijacije u rešavanju sporova

Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je na Zlatiboru da je jedan od ciljeva Ministarstva da podstakne primenu medijacije (posredovanja) i arbitaže kao načina rešavanja sporova. Nela Kuburović je, kako je saopštilo Ministarstvo, na otvaranju 26. Susreta pravnika u privredi Srbije na temu “Privreda i sudska i arbitražna praksa” rekla da su kapaciteti stalnih arbitražnih […]

medijator

Medijacija kao rešenje za sporove

Medijacija je takav način rešavanja sporova koji vam omogućava da sukobe koje imate na radnom mestu, sa komšijom, u porodici, sa drugom firmom, rešite brže, efikasnije i uz mnogo manje stresa. To je pre svega humani način rešavanja sporova, koji licencirani medijatori savetuju da se pokuša pre eventualnog podnošenja tužbe sudu. Više o ulozi medijatora, […]