medijator

Medijacija kao rešenje za sporove

Medijacija je takav način rešavanja sporova koji vam omogućava da sukobe koje imate na radnom mestu, sa komšijom, u porodici, sa drugom firmom, rešite brže, efikasnije i uz mnogo manje stresa. To je pre svega humani način rešavanja sporova, koji licencirani medijatori savetuju da se pokuša pre eventualnog podnošenja tužbe sudu. Više o ulozi medijatora, […]