Komora medijatora Srbije

Međunarodna konferencija „Zašto privreda treba da se odlučuje za medijaciju“

Posle dugog perioda izvesnog zatišja i  na polju posredovanja/medijacije a usled  pandemije Covid-a 19, dana  03. mart 2022.god u 12č u organizaciji Privredne komore Srbije, održana je  veoma značajna i korisna međunarodna konferencija pod nazivom “Zašto privreda treba da se odlučuje za medijaciju“. Konferenciji se  pored prisustva i in live, moglo pristupiti   i on line, […]

tribina medijatora o medijaciji

U Novom Sadu održana javna tribina „Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanja sukoba“ i edukacija medijatora

Javna tribina „Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanja sukoba“, koja za cilj ima promociju vansudskih načina rešavanja sukoba u kome neutralan i nepristrasan medijator pomaže stranama u sukobu da postignu međusobno prihvatljivo rešenje, održana je danas u Skupštini AP Vojvodine. Organizator tribine je Nacionalno udruženje medijatora Srbije, a učesnicima današnjeg skupa obratio se […]

posredovanje

Medijatori još daleko od građana

Medijacija, kao stara alternativna tehnika rešavanja sporova, prihvaćena uveliko i tradicionalno u razvijenim demokratskim zemljama na svim meridijanima u kojima parničenje nije deo kulture, dobija u poslednje vreme skroman zamah i u Srbiji. Obično završava na jednom sastanku, ukoliko postoji volja strana u sporu da se sporno pitanje reši na prihvatljiv način. Rešavanje spora putem medijacije, […]

Medijacija - posredovanje

Medijacija – konstruktivno razrešavanje konflikata

U prošlom tekstu osvrnuli smo se na činjenicu da konflikti nisu i ne moraju nužno biti negativna stvar. Da li će konflikt doneti razdor i neprijateljstvo sa jedne ili uvid u funkcionisanje tima i potencijalne probleme sa druge strane, zavisi od toga na koji način se pristupa konfliktu, odnosno da li se i kako on […]