medijacija

Nedelja medijacije u R. Srbiji

U period od 23. do 27. oktobra ove godine održaće se u R. Srbiji “ Nedelja medijacije”, kao deo širih aktivnosti u okviru Nacionalne strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, kako bi se promovisala i podržala  medijacija kao alternativni način rešavanja sporova. U “Nedelji medijacije” medijatori, prethodno prijavljeni kao učesnici pilot […]