Partnerstvo

Unapređenje medijacije u R. Srbiji

Jedan od značajnih koraka u podsticanju  primene medijacije u R. Srbiji je  zajednićki usvojeno Uputstvo za unapređenje medijacije u R. Srbiji od strane Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde juna meseca tekuće godine. Usvojen dokument je prvi ovakve vrste zajednički donet od strane tri relevantna državna tela i nesumnjivo pokazuje opredeljenost države […]