U Udruženju banaka Srbije uspešno održan skup pod nazivom “Medijacija”

U Udruženju banaka Srbije je 21. decembra 2018. godine uspešno održan skup pod nazivom “Medijacija” na kome su predstavnicima banaka predstavljene sve relevantne informacije o postupku medijacije, postojeći i budući pravni okvir, pozitivni primeri iz EU i SAD, prednosti medijacije, mogućnost izvršivosti poravnanja u kontekstu medijacije, pozitivni primeri sprovedenih medijacija sa bankama iz prakse i […]