Medijacija - posredovanje

Medijacija – konstruktivno razrešavanje konflikata

U prošlom tekstu osvrnuli smo se na činjenicu da konflikti nisu i ne moraju nužno biti negativna stvar. Da li će konflikt doneti razdor i neprijateljstvo sa jedne ili uvid u funkcionisanje tima i potencijalne probleme sa druge strane, zavisi od toga na koji način se pristupa konfliktu, odnosno da li se i kako on […]