medijacija

Tribina u Novom Sadu “Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanje sporova”

U okviru projekta podržanog od Ambasade SAD-a u Srbiji, i u saradnji sa Skupštinom Autonomne pokrajine Vojvodine, Nacionalno udruženje medijatora Srbiji, organizuje javnu tribinu “Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanje sporova”, koja će se održati 29. novembra 2016. godine od 13 do 15 časova u Sali I, Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb, Novi Sad.

Medijacija je vansudski način rešavanja sukoba u kome neutralan i nepristrasan medijator pomaže stranama u sukobu da postignu međusobno prihvatljivo rešenje. U poslednjih nekoliko decenija medijacija u svetu dobija primat u odnosu na druge načine rešavanja sporova, pre svega zbog svoje brzine, jednostavnosti i efikasnosti, kao i mogućnosti da strane u sukobu putem medijacije reše svoje probleme i unaprede međusobne odnose.

1. januara 2015. godine, počeo je sa primenom novi Zakon o posredovanju u rešavanju sporova, na osnovu koga je Ministarstvo pravde Republike Srbije formiralo Registar licenciranih medijatora, akreditovalo programe osnovne i specijalizovane obuke i utvrdilo preporučenu tarifu za rad medijatora. Zakonom su predviđeni određeni podsticaji za medijaciju koju je moguće sprovesti pre ili u toku sudskog postupka, kao i u žalbenom i postupku prinudnog izvršenja. Medijacija je moguća u svim oblastima gde strane u sporu mogu slobodno raspolagati svojim zahtevima, a naročito u imovinskim, privrednim, porodičnim, upravnim, potrošačkim, radnim, i svim drugim sporovima u kojima medijacija odgovara prirodi spornog odnosa. Međutim, uprkos svim prednostima, medijacija u Srbiji još uvek nije zaživela u punoj meri.

Radi dalje promocije i korišćenja svih prednosti medijacije u prevenciji i rešavanju sukoba, te uspostavljanja efikasnog i pristupačnog sistema medijacijskih usluga, medijatori u Srbiji su 25. oktobra 2014. godine osnovali dobrovoljno, nezavisno, nevladino i neprofitno Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS). NUMS u ovom trenutku okuplja preko 250 medijatora različitih profesija iz 33 grada širom Srbije, od Subotice do Bujanovca, Novog Pazara do Pirota. Članovi NUMS-a su sudije, advokati, pravnici, ekonomisti, profesori, lekari, socijalni radnici, psiholozi, stečajni upravnici, izvršitelji, državni službenici, privrednici, inženjeri, novinari, studenti kao i drugi penzionisani i aktivni profesionalci, što NUMS čini jedinstvenim profesionalnim udruženjem u Srbiji.

 U okviru tribine, predstavnici NUMS-a iz Novog Sada, Beograda, i drugih gradova razgovaraće sa učesnicima o osnovnim principima i primeni medijacije u različitim vrstama sporova, prednostima medijacije u odnosu na sudski postupak, kao i o obuci za medijatore, uslovima za obavljanje poslova medijacije i upisu u Registar Ministarstva pravde. 

Posted in Vesti and tagged , .