Partnerstvo

Unapređenje medijacije u R. Srbiji

Jedan od značajnih koraka u podsticanju  primene medijacije u R. Srbiji je  zajednićki usvojeno Uputstvo za unapređenje medijacije u R. Srbiji od strane Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde juna meseca tekuće godine.

Usvojen dokument je prvi ovakve vrste zajednički donet od strane tri relevantna državna tela i nesumnjivo pokazuje opredeljenost države za širu primenu medijacije, kao i donošenje sistemskih mera kojima će se podržati posredovanje kao alternatini način rešavanja sporova.

Navedeno i na konkretni način ukazuje na prepoznavanje velikog značaja i vrednosti medijacije kao alternativnog načina u rešavanju sporova i postojanja ozbiljne namera da medijacija zaživi na način koji zaslužuje, ali i koji je potreban društvu i državi kako bi se medijacija u većoj meri nametnula kao nezaobilazna okosnica u rešavanju sporova raznorodne prirode.

Većim učešćem, primenom  medijacije u rešavanju sporova građani kao strane u sporu dolazili  bi do rešavanja sporova na brži, efikasniji, humaniji, jeftiniji, privatniji nači, a samim tim u znatnoj meri bi se očuvali odnosno, obnovili prethodno narušeni odnosi, pa moguće stvorile nove vrednosti.

Posted in Blog and tagged .