Veliki korak ka unapređenju medijacije u R. Srbiji

Početkom ove godine Ministarstvo pravde R. Srbije  formiralo je Radnu grupu za izmenu i dopunu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, a sve u nastojanju unapređenja uslova za sprovođenje medijacije u Srbiji.

Radna grupa od 17 stručnjaka (profesora, advokata, sudija, medijatora)  bi trebala da o kraja juna meseca ove godine iznese veoma ambiciozan zadatak  odnosno, da izradi Strategiju za razvoj medijacije u Srbiji i nacrt novog zakona u ovoj oblati.

Kao opšti cilj Strategije predviđeno je uspostavljanje efikasnijeg i održivog sistema rešavanja sporova putem medijacije kojim se, uz približavanje evropskim i međunarodnim standardima i vrednostima, obezbeđuje efikasnost pravosuđa, veća dostupnos i pristup pravdi i veća pravnoj sigurnost građana.

Imenovana radna grupa pripremila je i radni tekst Strategije razvoja medijacije u Srbiji, kako bi ovaj strateški dokument ima za cilj da pruži smernice za efikasniju primenu medijacije u Srbiji, te da utvrdi zadatke i odgovornost svih relevantnih aktera u sprovođenju aktivnosti.

Ministarstvo pravde R. Srbije je  u okviru projekta „EU za Srbiju – podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ u periodu od 9. do 12. aprila, održalo  četiri okrugla stola u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu   na kojima se stručnoj javnosti prezentovao radni tekst, sa ciljem da se po predstavljanju  strateških smernica, kao i prakse u Evropskoj uniji, uspostavi interakcija i otvori diskusija, kao bi se dobili  značajni komentari, viđenja, stavovi od stručne javnosti na predložena rešenja za izmenu pravnog okvira i unapređenje uslova za primenu medijacije u Srbiji.

U uverenju da će najavljena izmena zakona i Strategija za razvoj medijacije u Srbiji, dati  novi podsticaj, pa i odlučujući  doprinos razvoju medijacije u Srbiji pratićemo sve dalje  aktivnosti na ovom polju, a radnoj grupi želimo uspešan rad.pexe

Posted in Vesti and tagged .