Podstaći primenu medijacije u rešavanju sporova

Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je na Zlatiboru da je jedan od ciljeva Ministarstva da podstakne primenu medijacije (posredovanja) i arbitaže kao načina rešavanja sporova. Nela Kuburović je, kako je saopštilo Ministarstvo, na otvaranju 26. Susreta pravnika u privredi Srbije na temu “Privreda i sudska i arbitražna praksa” rekla da su kapaciteti stalnih arbitražnih […]

medijator

Medijacija kao rešenje za sporove

Medijacija je takav način rešavanja sporova koji vam omogućava da sukobe koje imate na radnom mestu, sa komšijom, u porodici, sa drugom firmom, rešite brže, efikasnije i uz mnogo manje stresa. To je pre svega humani način rešavanja sporova, koji licencirani medijatori savetuju da se pokuša pre eventualnog podnošenja tužbe sudu. Više o ulozi medijatora, […]

medijacija

Tribina u Novom Sadu “Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanje sporova”

U okviru projekta podržanog od Ambasade SAD-a u Srbiji, i u saradnji sa Skupštinom Autonomne pokrajine Vojvodine, Nacionalno udruženje medijatora Srbiji, organizuje javnu tribinu “Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanje sporova”, koja će se održati 29. novembra 2016. godine od 13 do 15 časova u Sali I, Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona […]

Medijacija u potrošačkim sporovima

Medijacija u potrošačkim sporovima i druga rešenja

U organizaciji prve specijalizovana Kancelarija za rešavanje potrošačkih sporova u postupcima medijacije,održaće se predavanje na temu “Medijacija u potrošačkim sporovima i druga rešenja”. Predavanje će se održati dana 26-og novembra 2016.godine, u hotelu “Radisson Blu Old Mill Hotel”, Bulevar Vojvode Mišića br.15, Beograd, sa početkom u 14 časova. Cilj predavanje je upoznavanje sa prednostima medijacije […]

medijacija bez taksi

Medijacija bez sudske takse!

Ministarstvo pravde stimulisaće posredovanje i kroz finansijske olakšice. Stranke brže rešavaju sporove nego kod suđenja DA bi unapredilo primenu posredovanja u rešavanju sporova, Ministarstvo pravde planira da izmeni Zakon o sudskim taksama, i tako pruži finansijski podsticaj medijaciji, saznaju “Novosti”. Zasad se razmišlja da li bi se išlo na oslobađanje od sudskih troškova ili umanjenje […]

medijacija

KOMERCIJALNA MEDIJACIJA: DOSTIGNUĆA I IZAZOVI

Eврoпски цeнтар зa рeшaвaњe спoрoвa (Слoвeниja), AДР Цeнтар (Итaлиja), AДР Група (Уjeдињeнo Крaљeвствo) и Партнери за демократске промене Србија , а уз пoдршку Eврoпскe бaнкe зa oбнoву и рaзвoj (EБРД) и Инвeстициoнoг фoндa Уjeдињeнoг Крaљeвствa održavaju кoнфeрeнциjу нa тeму: „ Комерцијална медијација“ . Najavljena koferencija održaće se дана 28. oктoбра 2016 .g., са почетком 10:00h […]

posredovanje

Medijatori još daleko od građana

Medijacija, kao stara alternativna tehnika rešavanja sporova, prihvaćena uveliko i tradicionalno u razvijenim demokratskim zemljama na svim meridijanima u kojima parničenje nije deo kulture, dobija u poslednje vreme skroman zamah i u Srbiji. Obično završava na jednom sastanku, ukoliko postoji volja strana u sporu da se sporno pitanje reši na prihvatljiv način. Rešavanje spora putem medijacije, […]

Medijacija - posredovanje

Medijacija – konstruktivno razrešavanje konflikata

U prošlom tekstu osvrnuli smo se na činjenicu da konflikti nisu i ne moraju nužno biti negativna stvar. Da li će konflikt doneti razdor i neprijateljstvo sa jedne ili uvid u funkcionisanje tima i potencijalne probleme sa druge strane, zavisi od toga na koji način se pristupa konfliktu, odnosno da li se i kako on […]

medijator

Radije na sud nego kod medijatora

Mnogi sporovi mogli bi daleko brže i jeftinije da budu rešeni uz posredovanje, ali u Srbiji malo ko se odlučuje na to Umesto da se komšije godinama „vuku” po sudovima zbog međe koja deli njihove njive, problem bi mogli da reše daleko brže i jeftinije uz pomoć – posrednika. Medijacija kao način rešavanja spornih pitanja […]