Bankarstvo između medijacije i digitalizacije

U organizaciji Udruženja banka Srbije na Paliću je 14. i 15. marta održano tradicionalnom savetovanju pravnika zaposlenih u bankama pod zanimljivim nazivom “Bankarstvo između medijacije i digitalizacije”. Ova prilika iskorišćena je za dodatn opromovisanje medijacije kao efikasnog i jednog od eknomski najisplativijih oblika rešavanja sporova. Takođe, na skupu su obrađene i druge aktuelne teme iz oblasti zaštite prava banaka sa idejom da se otvori put novim digitalnim tehnologijama u svakodnevnom poslovanju banaka, sa posebnim osvrtom na pravni sektor.

po prvi put  na jednom ovakom savetovanju pravnika u organizaciji Udruženja banaka Srbije, učestvovala je i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije. Predstavnici kancelarije su iskoristili ovu priliku da se obrate prisutnima kroz prezentaciju dosadašnjih rezultata i novih projekata ove kancelarije.

Posebnu vrednost ovogodišnjem savetovanju dali su mladi ljudi, profesionalci iz različitih oblasti, koji su superiorno, samouvereno i nedvosmisleno pokazali da za njih ima mesta u ovoj zemlji i na ovom tržištu, kao i da odlično razumeju tokove razvoja savremenog društva i inovativnih tehnologija. Između ostalog, pravni stručnjaci iz Javnobeležničke komore, odnosno Komore javnih izvršitelja, imali su svoje viđenje rada e-šaltera, kao i predloge pravca zajedničkog rada na daljem unapređenju sistema, a posebno upečatljivu prezentaciju održala je medijatorka  Tatjani Antonić-Aničić, gde se ona osvrnula i iznela iskustva sa dosadašnjom primenom i mogućim perspektivama medijacije u bankarstvu.

Posted in Vesti and tagged , , .