Evropski dan pravde

Povodom Evropskog dana pravde, koji se obeležava 25. oktobra svake godine, širom Evrope se organizuju događaji za građane, studente i pravne stručnjake u cilju približavanja pravde građanima, informisanja o njihovim pravima i promovisanja rada pravosuđa, kroz simulacije suđenja, informativne sesije, obuke i seminare.

Ministarstvo pravde Republike Srbije i Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (SEPEŽ) pozivaju sve pravosudne institucije, advokaturu, javno beležništvo i udruženja da preduzmu aktivnosti radi informisanja građana o njihovim pravima i olakšavanja pristupa pravdi, i da o istim obaveste Ministarstvo pravde (cepej@mpravde.gov.rs) kao i SEPEŽ (cepej@coe.int) ili putem formulara dostupnog na sajtu SEPEŽ-a.

U cilju upoznavanja šire javnosti o prednostima alternativnog rešavanja sporova, povodom Evropskog dana pravde, sudovi u Republici Srbiji su pozvani da organizuju nedelju poravnanja i medijacije radi promocije alternativnog rešavanja sporova. U okviru te nedelje, održavaće se ročišta za pokušaj postizanja sudskog poravnanja ili okončanja spora medijacijom.

U 2018. godini, organizovan je 41 sličan događaj u 17 evropskih zemalja, a predsednici i predstavnici sudova, javni beležnici, advokati i službenici naročito su se angažovali. Takođe, brojne emisije organizovane su na nacionalnim televizijskim kanalima, informativne sesije na društvenim mrežama, kao i konferencije i obuke za pravne stručnjake i studente.

 

Posted in Vesti.