Bankarstvo između medijacije i digitalizacije

U organizaciji Udruženja banka Srbije na Paliću je 14. i 15. marta održano tradicionalnom savetovanju pravnika zaposlenih u bankama pod zanimljivim nazivom “Bankarstvo između medijacije i digitalizacije”. Ova prilika iskorišćena je za dodatn opromovisanje medijacije kao efikasnog i jednog od eknomski najisplativijih oblika rešavanja sporova. Takođe, na skupu su obrađene i druge aktuelne teme iz oblasti […]