Srbija u Singapuru potpisala Konvenciju o medijaciji

Srbija je na skupu u Singapuru potpisala Konvenciju UN o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom (mirno rešavanje sporova prim.aut.) saopštilo je Ministarstvo pravde. Singapurska Konvencija o medijaciji je instrument koji olakšava međunarodnu privrednu saradnju uz medijaciju kao alternativan i efikasana način rešavanja sporova, čije je izvršenje moguće u svim državama koje su ratifikovale tu […]