tribina medijatora o medijaciji

U Novom Sadu održana javna tribina „Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanja sukoba“ i edukacija medijatora

Javna tribina „Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanja sukoba“, koja za cilj ima promociju vansudskih načina rešavanja sukoba u kome neutralan i nepristrasan medijator pomaže stranama u sukobu da postignu međusobno prihvatljivo rešenje, održana je danas u Skupštini AP Vojvodine. Organizator tribine je Nacionalno udruženje medijatora Srbije, a učesnicima današnjeg skupa obratio se predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, poručivši da je medijacija u razvijenom svetu standardna forma pravnih odnosa, gde se nesporazumi otklanjaju dogovorima.

Video izveštaj sa tribine o medijaciji

– Medijacija može da uradi veoma velik posao u pronalaženju rešenja, a veoma je značajna pre svega za privrednike, koji vrlo često nemaju nesporazume ličnog karaktera. Medijaciji moramo dati njeno mesto u Srbiji, da zaboravimo da se inatimo i da zaboravimo na sujete, već da gledamo interese, a oni se mogu rešavati i mimo suda – istakao je predsednik novosadskog parlamenta, podvukavši da se ne moramo uvek rukovoditi devizom „vidimo se na sudu“.

Medijatori u Srbiji akreditovani su od strane Ministarastva pravde, a predsednik Nacionalnog udruženje medijatora Srbije Blažo Nedić istakao je da je medijacija u sve većoj meri zastupljena u pravnom sistemu Srbije.

– Medijacija je takav način rešavanja sporova koji vam omogućava da sukobe koje imate na radnom mestu, sa komšijom, u porodici, sa drugom firmom, rešite brže, efikasnije i uz mnogo manje stresa. To je pre svega humani način rešavanja sporova, koji uvek savetujemo da se pokuša pre eventualnog podnošenja tužbe sudu – objasnio je Nedić.

Od 1. januara 2015. godine, počeo je sa primenom novi Zakon o posredovanju u rešavanju sporova, na osnovu koga je Ministarstvo pravde formiralo Registar licenciranih medijatora, akreditovalo programe osnovne i specijalizovane obuke. Medijacija je moguća u svim oblastima gde strane u sporu mogu slobodno raspolagati svojim zahtevima, a naročito u imovinskim, privrednim, porodičnim, upravnim, potrošačkim, radnim, i svim drugim sporovima u kojima medijacija odgovara prirodi spornog odnosa.

Posted in Blog and tagged , , , , .